Overgang fra småbarns- til stor avdeling

Overgang liten til stor avdeling

 

Februar: Pedagogisk leder på småbarns avdeling plassere de som skal over på stor avdeling.

Mars: Plassere nye barn på avdelinger

April: Avtale besøksdager for barn som skal begynne på stor avdeling

Mai: Overføringsmøte der pedagogisk leder på småbarns avdeling innkaller til overføring samtale for barna som skal over på stor avdeling. Inviter foreldre til å bli med om de ønsker det.

Juni: Utsending av velkomstbrev til alle nye + velkomst kort til barna som skal begynne på stor avdeling fra liten avdeling.