Våre satsningsområder

Våre satsningsområder

Relasjonsbygging: I barnets første leveår er den emosjonelle utviklingen som særlig står i fokus. I voksen-barn relasjonen er det den voksen som har ansvaret. Barnet blir møtt av sensitive voksne som lytter til barnet, toner seg inn etter barnet, anerkjenner, støtter og veileder barnet. Alle barn skal ha en primærkontakt/tilknytningsperson.

Ungen i sentrum: Vi skal ha barnets sitt perspektiv, og tale barnets sak.

Fellesskap: en av barnehagens viktigste oppgaver er å få alle barn til å føle seg verdsatt, og at den enkelte er en viktig del i et større fellesskap.

Ut i frisk luft – gode opplevelser i naturen, vi ønsker at barna skal bli glade i å være ute og i fysisk aktivitet.

Sosial kompetanse: Å forholde seg til andre mennesker er det mest vesentlige barnet lærer i barndommen. Sosial kompetanse består av 7 faktorer, som vi kan øve på. Samarbeid, Ansvar, empati, selvkontroll, normer, positiv selvhevdelse og humor.