Søk plass

Søknad om plass i Rufus Barnehage foregår via Haugesund Kommunes Barnehageportal: 

  https://haugesundg2.ist-asp.com/NO01106-pub

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid: www.haugesund.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/7756-ny-ordning-betalingsreduksjon-barnehage