Utleie

Utleie
Vi leier ut gymsalen til konfirmasjoner, barneselskap, barnedåp og andre lignende festligheter. Se vedlegg for mer informasjon.