Planleggingsdager

Planleggingsdager 2020/2021

Det er blitt satt av 5 planleggingsdager dette barnehageåret. 3 før jul og 2 på nyåret.  

17 august

21 september

13 november

25 januar

14 mai