Planleggingsdager

Planleggingsdager 2019/2020

Det er blitt satt av 5 planleggingsdager dette barnehageåret. 3 før jul og 2 på nyåret.  

15 august

23 september

15 november

27 januar

22 mai